Posts Tagged ‘EROI

24
Mar
19

Ask the people 2

Pissed off at your kids giving a damn?

EROI of energy available to do work peaked in 1920’s
burning 100million years worth of stored solar energy in 200 odd years is frying the planet, and the oceans
Consumption based overpopulation means humans are using the biosphere at an unsustainable rate and outcompeting other species leading to the mass extinctions
pollution is taking care of the rest, plastic, inorganic solvents, heavy metals all creeping up the food chain
the weapons industry is the single biggest contributor to Global GDP
50 plus years of consumptive propaganda means that the addicts don’t want to stop even when the end result starts slapping them in the face

problem with the news is that most of it is designed to distract you from all of this so the industrialist can keep getting the riches in while there is still a few good bits left.

06
Dec
18

Innspill

God dag

Dette er et spennende tema og det kunne har vært enda mer spennende om utvalget tok opp temaer rundt hvordan et nullutslippsamfunn kommer til å se ut. Dette er et av hovedmålene for staten Norge men det er lite snakk om hva salgs omstillinger som må skje for å komme dit hen. Man ser allerede i dagens Frankrike konsekvenser av å ta politisk valg uten å få med velgerne. Det er påfallende at man har nesten 100 prosent politisk støtte for et informasjon- og handlings- system som oppfordrer folk til å forbruke mer, er med på å opprette kjøpelyst som et avhengighet og som tynger fremtidige generasjoner i gjeld.

Det er godt kjent at forbruk i Norge tilsvarer minst 3 kloder, det er rett og slett ikke mulig å nå et eneste bærekraftig mål med dagens grad av bruk og kast. Man vet også at innhenting av fossil ressurser går mot den energiske grensen. EROI, energy return on (energy) investment av ‘fornybar’ kilder er meget lav og det finnes ikke flere kjente energikilder som kan drive veksten globalt. Norge er tjent med fornybar kilder men er dette også et politisk risiko ettersom andre Stater begynne å sulte etter energi?

Det er viktig at Staten begynne å ta opp tema blant folk for å vekke oppsikt og begynne samtalen om total -kostnad og -nytte av forbruksmodellen. Det er tross alt higen etter den økonomiske veksten som forårsaker forbrenning av fossiler (lagret solenergi) med CO2 som kjemiske restprodukt. Bærekraftighet i dagens Norge er basert på leveranser fra den globale markedet, hvordan ser denne ut uten fossil brensel eller med nullutslipp? Man burde stille spørsmål om hvilket grad av ressursforbruk er ønskelig og om dette kan dekkes innenfor den bio-basert sirkulær økonomien.

Takk for muligheten til å komme med innspill.