Posts Tagged ‘infrastructure

13
May
19

With(out) power

The digital transformation

No power
No music
No social network
No money
No food

Just in time infrastructure
Uses energy to arrive
just in time
to keep us alive

I made a hard copy
of my wife and daughter
just in case the power goes out

08
Mar
19

Life

straight to the pointy end,
life is planetary.
The millennial aims to consume it, and
replace the real with a digital representation,
Which reality is within our grasp.

We’ve talked about value,
of the mercentalisation of everything.
Use the biotope to create waste
to destroy habitat and ecology,
in the hope of more success.

Discussions of goal state.
Growth must.
As we eat the planet,
maintenance costs are already more,
than the future can afford.

Distraction the paramour,
enamoured with our multicellular entanglement,
we view the destruction with amusement.
Life as information,
hardens to the screams.

06
Dec
18

Innspill

God dag

Dette er et spennende tema og det kunne har vært enda mer spennende om utvalget tok opp temaer rundt hvordan et nullutslippsamfunn kommer til å se ut. Dette er et av hovedmålene for staten Norge men det er lite snakk om hva salgs omstillinger som må skje for å komme dit hen. Man ser allerede i dagens Frankrike konsekvenser av å ta politisk valg uten å få med velgerne. Det er påfallende at man har nesten 100 prosent politisk støtte for et informasjon- og handlings- system som oppfordrer folk til å forbruke mer, er med på å opprette kjøpelyst som et avhengighet og som tynger fremtidige generasjoner i gjeld.

Det er godt kjent at forbruk i Norge tilsvarer minst 3 kloder, det er rett og slett ikke mulig å nå et eneste bærekraftig mål med dagens grad av bruk og kast. Man vet også at innhenting av fossil ressurser går mot den energiske grensen. EROI, energy return on (energy) investment av ‘fornybar’ kilder er meget lav og det finnes ikke flere kjente energikilder som kan drive veksten globalt. Norge er tjent med fornybar kilder men er dette også et politisk risiko ettersom andre Stater begynne å sulte etter energi?

Det er viktig at Staten begynne å ta opp tema blant folk for å vekke oppsikt og begynne samtalen om total -kostnad og -nytte av forbruksmodellen. Det er tross alt higen etter den økonomiske veksten som forårsaker forbrenning av fossiler (lagret solenergi) med CO2 som kjemiske restprodukt. Bærekraftighet i dagens Norge er basert på leveranser fra den globale markedet, hvordan ser denne ut uten fossil brensel eller med nullutslipp? Man burde stille spørsmål om hvilket grad av ressursforbruk er ønskelig og om dette kan dekkes innenfor den bio-basert sirkulær økonomien.

Takk for muligheten til å komme med innspill.

29
Jan
18

Jobs and growth

You all digress

why is jobs and growth the goal of society would be a better question

jobs and growth lead to more growth, to greater GDP, for a more equal basis for which to consume.

Basically, if you have a job you can buy shit

is the shit you buy good for society, the environment,

If you are consuming the world at an unsustainble rate, how can this be good?

did you go from working 3 days a week to,
both parents full time
with the kiddies in day care,
Paying the cost of jobs and growth?

dont look to your politicians for answers
all they promise is more

jobs and growth

19
Jan
18

Theconversation II

Evening, you are of course correct that the market, in itself, is simply an efficient medium by which to exchange, the work done by increasing entropy.

Money, the medium of exchange, is now digital, existing as a construct. So what will you tell your child when they ask where monies come from? Is it like the milk from the store, does money come from banks?

As the medium of exchange, every transaction phases through money. Money is work, an expression of the ability to do work. Work is energy. The entire capitalistic venture is built upon the ability to make a transaction to exchange energy.

The market however, does not judge the value of a thing, based on the amount of energy consumed. The value of the thing, is dependent on demand, the want for a thing, the expectation that a thing can gain you a profit. Therefore the actual exchange of money is not a pure exchange of energy.

So money, in a non-fiat world, becomes a representation of the willingness to pay for a thing that has consumed energy. It in no way represents the potential energy of the thing itself.

In such a way has bitcoin gained value, it consumes a prodigious amount of energy and yet has no physical potential to do work. Bitcoin is postmodern money in a false economy. Based on short term demand and the assumption that the energetic economy can continue infinitely within a finite world.

24
Mar
17

Seven years of fat

Exposing the fossils

of a hundred million years

to combustion

we turn them into an infrastructure

that can only be supported

by an infinite supply

 

without turning our minds

to the concept

of the finite nature

of everything

 

sure

nature may

in one hundred million years more

recreate what it created

one hundre million years afore

but not before

 

60 years until concrete cancer

eats a building

that took 30000 years of energy to create

5 years until the obsolescence

built into an ipad

destroys another 2000 years

 

Should we really be basing our productivity

Our survivability and collective ingenuity

on the ability

to burn fossil fuels

into substitutability

 

 

 

23
Nov
16

Recycling

Know that nothing is

everything

that nothing is

 

Potential is entropic

decreasing the potential to do the same thing twice

creates a new potential

 

the image we have of,

shadows on a wall

is the potential of a thing

 

if it were a one shot deal

Nothing would be everything

Forever