Posts Tagged ‘economics

08
Mar
19

Life

straight to the pointy end,
life is planetary.
The millennial aims to consume it, and
replace the real with a digital representation,
Which reality is within our grasp.

We’ve talked about value,
of the mercentalisation of everything.
Use the biotope to create waste
to destroy habitat and ecology,
in the hope of more success.

Discussions of goal state.
Growth must.
As we eat the planet,
maintenance costs are already more,
than the future can afford.

Distraction the paramour,
enamoured with our multicellular entanglement,
we view the destruction with amusement.
Life as information,
hardens to the screams.

06
Dec
18

Innspill

God dag

Dette er et spennende tema og det kunne har vært enda mer spennende om utvalget tok opp temaer rundt hvordan et nullutslippsamfunn kommer til å se ut. Dette er et av hovedmålene for staten Norge men det er lite snakk om hva salgs omstillinger som må skje for å komme dit hen. Man ser allerede i dagens Frankrike konsekvenser av å ta politisk valg uten å få med velgerne. Det er påfallende at man har nesten 100 prosent politisk støtte for et informasjon- og handlings- system som oppfordrer folk til å forbruke mer, er med på å opprette kjøpelyst som et avhengighet og som tynger fremtidige generasjoner i gjeld.

Det er godt kjent at forbruk i Norge tilsvarer minst 3 kloder, det er rett og slett ikke mulig å nå et eneste bærekraftig mål med dagens grad av bruk og kast. Man vet også at innhenting av fossil ressurser går mot den energiske grensen. EROI, energy return on (energy) investment av ‘fornybar’ kilder er meget lav og det finnes ikke flere kjente energikilder som kan drive veksten globalt. Norge er tjent med fornybar kilder men er dette også et politisk risiko ettersom andre Stater begynne å sulte etter energi?

Det er viktig at Staten begynne å ta opp tema blant folk for å vekke oppsikt og begynne samtalen om total -kostnad og -nytte av forbruksmodellen. Det er tross alt higen etter den økonomiske veksten som forårsaker forbrenning av fossiler (lagret solenergi) med CO2 som kjemiske restprodukt. Bærekraftighet i dagens Norge er basert på leveranser fra den globale markedet, hvordan ser denne ut uten fossil brensel eller med nullutslipp? Man burde stille spørsmål om hvilket grad av ressursforbruk er ønskelig og om dette kan dekkes innenfor den bio-basert sirkulær økonomien.

Takk for muligheten til å komme med innspill.

15
Feb
18

Value II

The valuation of goods is based on rarity, as perceived through an anthropomorphic veil.

True value, can only be represented as the energetic costs of their production.

The work required to extract and consume minerals is worthless unless repeatable. I will make reference to a greater wisdom than mine:

Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realise we cannot eat money

We are caught in a logical fallacy, a religious belief that the means of production represent value, when in fact they largely represent destruction of real value, in the consumption of life itself.

15
Feb
18

Value

Just wait until they find out, the true value of Facebook and snapchat like things.

All they have to sell is consumption, the goal of which seems to be the destruction of the natural world.

What a ignominious goal for humanity, to worship growth until we run out.

As Plato said, they see but the shadows of things, not the things themselves.

26
Jul
17

Trying

I am trying to consume as
speedily as possible
I was told that my consumption,
fuels the economy
Which might otherwise run out

I continue to believe
Everything is infinitely fine
Because if I stop
the Economy dies
taking everything else with it

Sustainability becomes a belief
that assuages all fault,
Because, after all,
if you didn’t consume
wouldn’t I?